Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwały Rady i Zarządu Powiatu

Aby wyświetlić Uchwały należy kliknąć na opcję "Zobacz także"

Zobacz także

Uchwała nr XXVII/240/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
Uchwała nr XXVI/238/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
Uchwała nr XXVI/237/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
Uchwała nr XXVI/234/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
Uchwała nr XXVI/231/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Choszczeńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XXIV/217/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
Uchwała nr XXIV/212/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.
Uchwała nr XXIV/211/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/300/2010 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego
Uchwała nr XXIV/210/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oświatowych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat choszczeński
Uchwała nr XXIII/206/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.
Uchwała nr XXIII/205/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat choszczeński
Uchwała nr XXIII/203/2018 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018r.
Uchwała nr XXII/202/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XXII/200/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XXII/199/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla ponadgimnazjalych szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat choszczeński
Uchwała nr XXII/198/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych dla ponadgimnazjalnych szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat choszczeński
Uchwała nr XXII/195/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała nr XXII/189/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2018
Uchwała nr XXI/188/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2018 roku
Uchwała nr XXI/187/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XXI/185/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XX/177/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XX/176/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Uchwała nr XIX/158/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XIX/157/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XIX/151/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Choszczeńskiego na rok 2017.
Uchwała nr XVIII/146/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XVIII/145/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017r.
Uchwała nr XVIII/144/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania Stypendium Powiatu Choszczeńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
Uchwała nr XVIII/142/2017 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponagimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Choszczeńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała nr XVI/133/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Uchwała nr XVI/130/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2017 roku.
Uchwała nr XVI/126/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2017
Uchwała nr XV/125/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała nr XV/123/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla ponadgimnazjalnych szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat choszczeński
Uchwała nr XV/122/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla ponadgimnazjalnych szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat choszczeński
Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała nr XIV/116/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe o mocy powyżej 5 KM na jeziorze Bierzwnik (Kołecko)
Uchwała nr XII/101/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała nr XII/100/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016-2020”
Uchwała nr XII/97/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Choszczeńskiego na rok 2016.
Uchwała nr XI/91/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 210/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 207/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 203/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 200/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 196/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 192/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 188/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania oraz specjalności i formy kształcenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat choszczeński na rok 2016
Uchwała nr X/84/2016 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 187/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Choszczeńskiego oraz podpisywania protokołów z czynności wznowienia, ustalenia granic bądź przyjęcia granic do podziału nieruchomości stanowiących własność powiatu.
Uchwała Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie odroczenia terminu zapłaty części należności Gminy Pełczyc z tytułu realizowanego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno”.
Uchwała Nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 178/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 177/2016 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.
Uchwała Nr 174/2016 (171/2016) Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
Uchwała nr IX/83/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015
Uchwała nr IX/77/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
Uchwała nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2016 roku.
Uchwała nr IX/71/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
Uchwała nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji udzielanych dla ponadgimnazjalych szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż powiat choszczeński.
Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016
Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
Uchwała nr VII/55/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Choszcznie
Uchwała nr VI/46/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
Uchwała nr VI/45/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
Uchwała nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Choszczeńskiego na rok 2015.

Metadane

Źródło informacji:Magdziarek Patrycja
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Kuźmiński
Data wprowadzenia:2011-10-24 12:49:34
Opublikował:Jacek Kuźmiński
Data publikacji:2011-10-24 13:02:09
Ostatnia zmiana:2018-08-01 10:03:18
Ilość wyświetleń:1956