Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Strona główna
Twoje sprawy
  Starostwo Powiatowe
•  Informacje ogólne
  Poradnik interesanta (jak to załatwić w urzędzie?)
•  Załatwianie spraw
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  Samorząd powiatowy
•  Prawo lokalne
•  Zamierzenia i programy
•  Rejestry, ewidencje i archiwa
•  Oświadczenia majątkowe
•  Budżet
  Uchwały i sprawozdania
•  Uchwały i sprawozdania
  Zamówienia publiczne, ogłoszenia, praca
•  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory samorządowe 2014
  Stan Powiatu
•  Informacje o stanie powiatu
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Kontrole
•  Zewnętrzne
•  Wewnętrzne
  Jednostki Organizacyjne Powiatu Choszczeńskiego
•  Linki do jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego
  Biuletyn Informacji Publicznej
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do informacji publicznej
  Informacje
•  Tłumacz języka migowego
Pomoc
Statystyki

2935526
od 25 lutego 2008
Uchwały i sprawozdania » Uchwały i sprawozdania » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu (2004-2006) Wersja do druku

Uchwała nr 334/05 Zarządu Powiatu w Choszcz w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2005 .

Uchwała Nr  334/05
Zarządu Powiatu w Choszcznie

z dnia 15.03.2005 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

 

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych     (Dz. U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, zm. z 2004 Dz.U. 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 , Nr 123, poz. 1291, nr 210, poz. 2135 i nr 273, poz. 2703 ).

 

 

         uchwala się, co następuje:

 

 

 § 1.Zwiększyć  plan dochodów  budżetu powiatu na 2005 r. o kwotę         -        7 059 zł

 

dział 700

-   GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

7 059 zł

 

rozdz. 70005

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

7 059 zł

 

 

§ 2110-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat

-

7 059 zł

 

 

 § 2.Zmniejszyć plan wydatków  budżetu powiatu na 2005 r. o kwotę         -        9 000 zł

 

dział 758

-   RÓŻNE ROZLICZENIA

-

9 000 zł

 

rozdz. 75818

- Rezerwy ogólne i celowe

-

9 000 zł

 

 

§ 4810-

Rezerwy

-

9 000 zł

 

 § 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu powiatu na 2005 r. o kwotę         -          16 059 zł

 

 

dział 700

-   GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

7 059 zł

 

rozdz. 70005

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

7 059 zł

 

 

§4590-

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

-

7 059 zł

dział 854

-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

9 000 zł 

 

rozdz. 85403

- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

9 000 zł

 

 

§ 4210-

Zakup materiałów i wyposażenia

-

9 000 

 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.                                               

  

 

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Zarząd:

 

1. Tadeusz Puczyński     

 

2. Andrzej Chmielewski       

 

3. Andrzej Ogonowski      

 

4. Janina Dziełak - Grześkowiak 

 

                                               5. Stanisław Gacek      


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: , Data wprowadzenia: 2008-03-05 05:57:37, Zatwierdził do publikacji: Aneta Mazurczak, Data publikacji 2008-04-03 12:20:30, Ostatnia zmiana: 2008-04-03 12:20:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 329