Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Strona główna
Twoje sprawy
  Starostwo Powiatowe
•  Informacje ogólne
  Poradnik interesanta (jak to załatwić w urzędzie?)
•  Załatwianie spraw
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  Samorząd powiatowy
•  Prawo lokalne
•  Zamierzenia i programy
•  Rejestry, ewidencje i archiwa
•  Oświadczenia majątkowe
•  Budżet
  Uchwały i sprawozdania
•  Uchwały i sprawozdania
  Zamówienia publiczne, ogłoszenia, praca
•  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory samorządowe 2014
  Stan Powiatu
•  Informacje o stanie powiatu
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Kontrole
•  Zewnętrzne
•  Wewnętrzne
  Jednostki Organizacyjne Powiatu Choszczeńskiego
•  Linki do jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego
  Biuletyn Informacji Publicznej
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do informacji publicznej
  Informacje
•  Tłumacz języka migowego
Pomoc
Statystyki

2793930
od 25 lutego 2008
Poradnik interesanta (jak to załatwić w urzędzie?) » Załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Transportu » Prawo jazdy Wersja do druku

Wydanie prawa jazdy

 

1. Nazwa sprawy

Wydanie prawa jazdy

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Nadbrzeżna 2 - pok. nr 2, tel. (95)748 89 35

Poniedziałek - Piątek 7.30-15.30,

e-mail: prawojazdy@powiatchoszczno.pl

3. Podstawa prawna

§  Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151);

§  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012 poz. 1005)

§Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 poz. 83)

4. Wymagane dokumenty

§  Wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz dostępny w Wydziale Komunikacji i Transportu) ,

§  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wymaganego dla danej kategorii,

§  Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań kandydatów na kierowców, które będzie stwierdzać brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

§  Orzeczenie psychologiczne wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań psychologicznych, które będzie stwierdzało brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (jeśli wymagane)

§  Dokument potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego wymaganego dla danej kategorii,

§   Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

§ Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

5. Opłata

Opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy ( wraz z opłatą ewidencyjną) wynosi 100,50zł

(opłatę wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Choszcznie - 38 1020 4867 0000 1102 0007 9731)

6. Termin załatwienia

Do 30 dni (przy sprawach skomplikowanych - dopuszcza się termin dłuższy).

7. Sposób załatwienia

Wydanie prawa jazdy.

8. Okres ważności dokumentu prawa jazdy

§  15 lat – kat. AM. A1, A2, A, B1, B, B+E (o ile orzeczenia lekarskie nie skróca tego terminu)

§5 lat – kat. C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (jednak nie dłużej niż okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego)

9. Informacje dodatkowe

Proces wydania prawa jazdy po raz pierwszy rozpoczyna się od analizy zgromadzonej dokumentacji i nadaniem numeru w Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), z którym należy udać się do dobrowolnie wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców. Dalsza wymiana dokumentami między Starostą, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców i WORD następuje elektronicznie. Cały proces kończy się wydaniem prawa jazdy.

Jeżeli strona wnosi o rozszerzenie uprawnień dodatkowo analizowane są wszystkie dokumenty zgromadzone dotychczas w teczce ewidencyjnej kierowcy.

W przypadku, gdy wnoszącym o wydanie prawa jazdy jest cudzoziemiec, sprawdzane jest szczegółowo właściwe miejsce zamieszkania oraz wysyłane jest zapytanie do właściwego urzędu w kraju pochodzenia wnioskodawcy, czy dana osoba nie posiada wydanego zagranicznego prawa jazdy.

Analiza dokumentów kończy się zamówieniem spersonalizowanego dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Osoba posiadające krajowe prawo jazdy wydane za granicą, która zamieszkuje na terytorium RP, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego ważnego prawo jazdy. Jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1968r., dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawo jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego

10. Załączniki

 

Załączone dokumenty
  Pełnomocnictwo (15.8kB) pobierz pokaż
  WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY (390kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szczepański Tadeusz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szczepański Tadeusz, Data wprowadzenia: 2003-06-25 09:18:15, Zatwierdził do publikacji: Rafał Sakowski , Data publikacji 2003-06-25 09:18:15, Ostatnia zmiana: 2013-01-28 12:26:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 13977