Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Funkcję Kierownika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych sprawuje Aneta Mazurczak 

Telefon (95) 765 0942 - pokój 209, (95) 748 8957 - pokój 209,  (95) 748 8970 - pokój 210

 ul. Chrobrego 27 (Internat ZS nr1 – II piętro), 73-200 Choszczno

wydzialinwestycji@powiatchoszczno.pl

1. Do zadań wydziału należy w szczególności:
1) administrowanie budynkami wchodzącymi w skład zasobu Skarbu Państwa i powiatu, będącymi siedzibą Starostwa, prowadzenie spraw związanych z remontami kapitalnymi i bieżącymi, zapewnienie przeglądów technicznych wynikających z przepisów szczególnych, zabezpieczeniem pożarowym, antywłamaniowym w budynkach starostwa, zapewnienie umów z gestorami sieci w w/w budynkach;
2) przeprowadzanie komisyjnych kontroli w budynkach Starostwa w Choszcznie stanu technicznego obiektów i ustalanie potrzeb materiałowych;
3) opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez wydział;
4) prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji w obiektach starostwa, a w szczególności:
a) zlecanie wykonania dokumentacji technicznej, wykonawstwa, inwestorstwa zastępczego, nadzoru inwestorskiego i dostaw;
b) nadzorowanie przebiegu prowadzonych inwestycji, remontów i modernizacji;
c) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanych uprawnień;
d) przygotowywanie odbiorów końcowych wykonanych robót;
e) przygotowywanie dokumentów do rozliczenia finansowego i zaktualizowania wartości majątku trwałego;
f) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej do wniosków o dofinansowanie inwestycji, remontów i modernizacji;
5) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych;
6) aprobowanie i opisywanie rachunków pod względem merytorycznym (sprawdzanie ich zgodności z umową), rozliczanie finansowe inwestycji;
7) opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
8) współpraca z firmą zewnętrzną wykonującą usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach starostwa;
9) prowadzenie spraw związanych z konserwacją wyposażenia starostwa;
10) monitorowanie stanu realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego oraz jej aktualizacja;
11) monitorowanie i upowszechnianie informacji dotyczących możliwości wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł (w tym informowanie innych Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu);
12) przygotowywanie projektów i opracowywanie wniosków o dofinansowanie zadań na potrzeby powiatu;
13) koordynacja działań w celu opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zabytków;
14) udzielanie wsparcia merytorycznego innym Wydziałom Starostwa i jednostkom organizacyjnym powiatu na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji projektów;
15) podejmowanie niezbędnych czynności wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu w szczególności przez:
a) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej z zakresu pozyskiwania środków finansowych na rzecz rozwoju powiatu, w tym przedsiębiorczości;
b) współdziałanie z samorządem gospodarczym, agencjami gospodarczymi oraz innymi organizacjami przedsiębiorców w zakresie rozwoju gospodarczego powiatu;
c) organizowanie konferencji, seminariów oraz innych imprez promocyjnych i informacyjnych umożliwiających nawiązywanie wzajemnych kontaktów, przedstawicieli instytucji finansowych i podmiotów z otoczenia biznesu służących rozwojowi przedsiębiorczości na terenie powiatu;
d) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy;
16) prowadzenie spraw związanych ze współpracą ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza;
17) prowadzenie spraw związanych z członkostwem powiatu w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania;
18) prowadzenie spraw związanych z Kontraktem Samorządowym.
2. Do zadań w zakresie prowadzenia inwestycji powiatowych należy:
1) koordynowanie działań w zakresie prowadzenia inwestycji powiatowych;
2) nadzór inwestorski i kontrola nad realizowanymi inwestycjami;
3) koordynacja i uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji projektowych dot. inwestycji powiatowych;
4) sporządzanie części merytorycznej informacji i sprawozdań z realizacji rzeczowo-finansowej inwestycji.
3. Do podstawowych zadań z zakresu zamówień publicznych należy:
1) ustalanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych starostwa harmonogramu udzielanych zamówień publicznych w danym roku budżetowym;
2) prowadzeniem rejestru zamówień publicznych udzielanych w starostwie;
3) ewidencja dokumentacji przetargowej starostwa;
4) udzielanie wyjaśnień pracownikom przy opracowywaniu projektów dokumentów do postępowań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne;
5) organizacja udzielonych zamówień publicznych przez starostwo i powiat oraz koordynacja czynności zmierzających do podpisania umów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
6) udział osoby prowadzącej postępowanie przetargowe w Starostwie, jako członka komisji przetargowej pełniącego funkcję sekretarza.
4. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol „IZP”.

Metadane

Źródło informacji:Mazurczak Aneta
Data utworzenia:2011-05-06 12:19:22
Wprowadził do systemu:Urbański Leszek
Data wprowadzenia:2003-06-20 08:53:45
Opublikował:Rafał Sakowski
Data publikacji:2003-06-20 08:53:45
Ostatnia zmiana:2018-02-16 07:54:46
Ilość wyświetleń:4782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij