Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 

ul. Niedziałkowskiego 14
73-200 Choszczno

 

Funkcję Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru sprawuje - Geodeta Powiatowy Dorota Kądziołka

 

Nr wew.13, pokój nr 4 (parter)
e-mail: geodeta@powiatchoszczno.pl

 

 

Pracownicy Wydziału:

 

 

Przyjmowanie, potwierdzanie i wydawanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

tel. 095-765-70-14, fax. 095-768-99-96        nr wew. 17 

e-mail  geodezja@powiatchoszczno.pl
pokój nr 1 - parter  
Pokój dla wykonawców prac geodezyjnych

 

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów
tel. 095-765-09-11 
e-mail
geodezja@powiatchoszczno.pl
pokój nr 6 ( I piętro )

1. Joanna Januszke-Drygała    nr wew. 12   

2. Monika Chmiel-Nabereźna   nr wew. 11
3. Anna Graś   nr wew. 10

3. Kazimierz Worach   nr wew. 24


Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii, (opłaty za czynności geodezyjne oraz udzielanie informacji)

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  

e-mail  zasob@powiatchoszczno.pl
pokój nr 2 - (parter)
1. Magdalena Zmitrowicz   nr wew. 23
2. Monika Michalak            nr wew. 23

3. Karolina Lewandowska  nr wew. 20
4. Rita Balon   nr wew. 19
5. Monika Franas    nr wew. 21


Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym weryfikacja dokumentacji geodezyjnej

e-mail weryfikacja@powiatchoszczno.pl
pokój nr 3 - (parter)

1. Anna Węglarz        nr wew. 29
2. Izabela Gonerko    nr wew. 30


Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym weryfikacja dokumentacji geodezyjnej
e-mail numeryczna@powiatchoszczno.pl

pokój nr 01, 02 - (podpiwniczenie)

1. Michał Kędziora    nr wew. 18
2. Piotr Chmiel          nr wew. 25


1.Do zadań wydziału w zakresie geodezji, kartografii i katastru w szczególności należy:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych EGIB,
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych  GESUT,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie Baz Danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, Baz Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie  i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) wyłanianie we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych  wykonawcy prac geodezyjnych (zadania z zakresu geodezji i kartografii).

2. Do zadań wydziału w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych i ich opracowanie;
2) uzgodnienie w terminie 10 dni roboczych (lub w uzgodnionym z wykonawcą w innym terminie) listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz udostępnienie tych materiałów za opłatą;
3) przyjmowanie zawiadomień o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych;
4) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, wraz z utrwaleniem wyniku weryfikacji w sporządzonym protokole;
5) wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę, w przypadku nie uwzględnienia  stanowiska wykonawcy stanowiącego jego  ustosunkowanie się na piśmie do wyników weryfikacji wyrażonej w protokole organu;
6) przyjmowanie wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
7) opatrywanie dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi oraz przekazywanie do ewidencji materiałów, celem potwierdzenia odpowiednim wpisem;
8) wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum  państwowego;
9) odpłatne udostępnianie (poza wyjątkami) materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez ustalanie wysokości należnej opłaty oraz sposobu jej wyliczenia w Dokumencie Obliczenia Opłaty;
10) przygotowywanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
11) wydawanie licencji uprawniającej podmiot do wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu;
12) udostępniane materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek podmiotów i ustalenie wysokości należnych opłat;
13) wyłączanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły swoją przydatność użytkową;
14) zgłaszanie wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przypadków wykorzystania materiałów zasobu powiatowego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

3.Do zadań wydziału w zakresie ewidencji gruntów i budynków w szczególności należy:
1) utrzymywanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia bazy danych EGIB;
2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
3) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych;
4) udostępnianie danych ewidencyjnych w formie przewidzianej w przepisach prawa;
5) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;
6) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych (w miarę posiadania przez powiat środków finansowych);
7) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
8) przeprowadzenie modernizacji ewidencji;
9) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości;
10) udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie przewidzianej
w przepisach prawa;
11) wydawanie decyzji w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów
i budynków bądź decyzji w sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych ewidencji
i budynków.

4.Do zadań wydziału w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w szczególności należy:
1) prowadzenie postępowań związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów z urzędu lub na wniosek;
2) wydawanie upoważnień dla klasyfikatorów do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Do zadań wydziału w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w szczególności należy:
1) zakładanie i prowadzenie dla obszaru powiatu bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) wydawanie na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu decyzji starosty, o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnianiu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

6. Do zadań wydziału w zakresie osnów szczegółowych w szczególności należy:
1) tworzenie, aktualizacja i udostępnienie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
2) przeprowadzanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej;
3) opracowanie i zatwierdzanie projektów założenia szczegółowych osnów poziomych
i wysokościowych.

7.Do zadań wydziału w zakresie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w szczególności należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli lub innych osób władających nieruchomościami, dotyczących zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia lub zagrażania  bezpieczeństwa życia lub mienia, odnośnie  znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych;
2) realizowanie obowiązków starosty związanych z ich ochroną oraz stosowania kar przewidzianych w przepisach prawa;
3) zlecanie wydzielenia geodezyjnego na gruncie, za odszkodowaniem, w razie  potrzeby wydzielenia obszaru niezbędnego do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej.

8.Przy oznakowaniu akt wydział stosuje symbol "GK".

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Raźniewska
Data utworzenia:2011-12-22 12:57:13
Wprowadził do systemu:Kowalczyk Stanisława
Data wprowadzenia:2003-06-25 09:08:32
Opublikował:Łukasz Kozakiewicz
Data publikacji:2003-06-25 09:08:32
Ostatnia zmiana:2018-10-12 12:17:38
Ilość wyświetleń:20544

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij