Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydziałem Komunikacji i Transportu kieruje Krzysztof Zieliński

Rejestracja pojazdów - Telefon 0 95 748 8961
Prawo jazdy - Telefon 0 95 748 8935
Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu -Telefon  0 95 748  8943 , pokój 1

komunikacja@powiatchoszczno.pl

1. Do zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów należy:
1) prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli;
2) dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów;
3) wyrejestrowanie pojazdów;
4) wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów;
5) dokonywanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym dotyczącego zawiadomienia o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego;
6) dokonywanie zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym;
7) wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów tj. tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i znaków legalizacyjnych;
8) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów;
9) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu;
10) czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;
11) egzekucja zwrotu tablic rejestracyjnych tymczasowych i pozwoleń czasowych w razie przekroczenia terminu ich zwrotu;
12) przyjmowanie zawiadomień organów rejestracyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej o rejestracji pojazdów uprzednio zarejestrowanych w tutejszym urzędzie;
13) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów;
14) przyjmowanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych zatrzymanych przez organy uprawnione;
15) przekazywanie danych do organów podatkowych gmin, urzędów skarbowych i urzędów statystycznych;
16) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
2. Do zadań wydziału w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami należy:
1) prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień;
2) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem;
3) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
4) wydawanie wtórników praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy;
5) wymiana prawa jazdy w związku z zawiadomieniem o zamianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dokumencie;
6) realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych;
7) zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami;
8) cofanie i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami;
9) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne;
10) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
3. Do zadań wydziału w zakresie transportowej działalności gospodarczej należy:
1) wydawanie i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
2) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
3) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
4) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
5) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy;
6) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób;
7) uzgadnianie rozkładów jazdy z właściwymi organami;
8) kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie;
9) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu, którego warunki techniczne nie odpowiadają wymogom technicznym na drodze;
10) przekazywanie informacji z zakresu udzielonych licencji, zezwoleń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Do zadań wydziału w zakresie przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (OSK należy):
1) wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
2) wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców;
3) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców;
4) sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych;
5) wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
6) wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców;
7) sprawowanie kontroli nad przedsiębiorcami wpisanymi do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
5. Do zadań wydziału w zakresie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (SKP) należy:
1) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
2) wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
3) wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów.
6. Do zadań wydziału w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów z dróg powiatu choszczeńskiego należy:
1) realizowanie spraw związanych z naliczeniem opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi;
2) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu;
3) prowadzenie postępowań naliczenia opłat za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie wartości, sprzedaż lub likwidację pojazdu usuniętego z drogi po orzeczeniu jego przepadku na rzecz powiatu.
7. Do zadań wydziału w zakresie publicznego transportu drogowego należy:
1) wyznaczanie operatora wykonującego przewóz osób;
2) określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób;
3) określanie treści, sposobu i terminu ogłaszania rozkładów jazdy, tryb ich uzgadniania oraz warunki ponoszenia kosztów z tym związanych;
4) załatwianie spraw zwianych z uzyskaniem dofinansowania do biletów ulgowych;
5) opracowywanie projektów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego i ich aktualizacja;
6) opiniowanie przebiegu linii komunikacyjnych transportu zbiorowego.
8. Do zadań wydziału w zakresie organizacji ruchu drogowego należy:
1) realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, w szczególności ustalanie i kontrolowanie oznakowania pionowego i poziomego;
2) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu drogowego;
3) zatwierdzanie projektów zmiany istniejących organizacji ruch drogowego;
4) prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodność z zatwierdzoną organizacją ruch drogowego;
5) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg, policją oraz innymi jednostkami;
6) wdrażanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu choszczeńskiego;
7) wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują korzystanie z drogi w sposób szczególny;
8) opracowywanie projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu choszczeńskiego.
9. Przy znakowaniu akt wydział stosuje symbol „KT”.

Metadane

Źródło informacji:Szczepański Tadeusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Szczepański Tadeusz
Data wprowadzenia:2003-06-24 15:20:34
Opublikował:Rafał Sakowski
Data publikacji:2003-06-24 15:20:34
Ostatnia zmiana:2018-11-21 12:57:46
Ilość wyświetleń:35960

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij