Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Strona główna
Twoje sprawy
  Starostwo Powiatowe
•  Informacje ogólne
  Poradnik interesanta (jak to załatwić w urzędzie?)
•  Załatwianie spraw
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  Samorząd powiatowy
•  Prawo lokalne
•  Zamierzenia i programy
•  Rejestry, ewidencje i archiwa
•  Oświadczenia majątkowe
•  Budżet
  Uchwały i sprawozdania
•  Uchwały i sprawozdania
  Zamówienia publiczne, ogłoszenia, praca
•  Ogłoszenia
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory samorządowe 2014
  Stan Powiatu
•  Informacje o stanie powiatu
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Kontrole
•  Zewnętrzne
•  Wewnętrzne
  Jednostki Organizacyjne Powiatu Choszczeńskiego
•  Linki do jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego
  Biuletyn Informacji Publicznej
•  Redakcja Biuletynu
•  Dostęp do informacji publicznej
  Informacje
•  Tłumacz języka migowego
Pomoc
Statystyki

2925974
od 25 lutego 2008
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno
 
pracuje w następujących dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7 30 do 15 30

Kancelaria ogólna
Tel.( 95) 748 8931
Tel.( 95) 748 8930
kancelaria@powiatchoszczno.pl
http://www.powiatchoszczno.pl

Sekretariat Starosty
Tel.(95) 748 8960
Fax.(95) 748 8940

adres e-mail:
starosta@powiatchoszczno.pl
NIP: 594 - 14 - 26 -515
REGON: 210 46 72 44
 
 

W budynku na ulicy Nadbrzeżnej 2 ma siedzibę:
- Starosta Choszczeński - Adam Andriaszkiewicz 

- Wicestarosta - Wioletta Kaszak 
- Przewodniczący Rady Powiatu - Stanisław Edward Dycha
- Sekretarz Powiatu - Stanisław Gacek
- Skarbnik Powiatu - Elżbieta Rybka-Markiewicz
- Kancelaria ogólna
- Sekretariat Starosty
- Wydział Budżetowo-Finansowy
- Wydział Organizacyjny i Kadr
- Wydział Komunikacji i Transportu
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
- Biuro Kontroli
- Biuro Informatyzacji Urzędu
- Biuro Rady i Zarządu PowiatuBudynek przy ul. Niedziałkowskiego 14
73-200 Choszczno


W budynku ma siedzibę:
- Wydział Nieruchomości, Geodezji, Kartografii i Katastru,
telefon 765 - 09 - 11 (Ewidencja gruntów),
(Nieruchomości) telefon 765 - 70 - 14, fax 768 - 99 - 96

Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 27a (Internat)
73 - 200 Choszczno


W budynku ma siedzibę:
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (II piętro), telefon 765 - 85 – 11

- Wydział Budownictwa (II piętro), telefon 765 11 - 40, 765 11 - 39
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (II piętro), 95 717 34-03
- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (II piętro)
-
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, telefon 765 25-78
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna telefon 765 22-05
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, telefon 765 - 78 - 40
- Powiatowy Zarząd Dróg telefon 765 79-75
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (II piętro), telefon 765 - 02 - 28
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów (pokój nr 4 w łączniku budynku), telefon 95 748-89-53


Szanowni Państwo!

W Biuletynie Informacji Publicznej możecie znaleźć informacje o sprawach kierowanych do Starostwa.
Informacji tych należy szukać klikając na przycisk ,, Twoja sprawa ’’.
Swoją sprawę znajdziecie po podaniu identyfikatorów (kodu) pisma, które to można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Choszcznie.

W ten sposób znajdziecie Państwo podstawowe informacje o swoim piśmie. Są to między innymi:
- data wpływu pisma do urzędu:
- nazwa wydziału, do którego pismo zostało skierowane;
- planowany termin załatwienia pisma;
- stan pisma (w trakcie, załatwione);
- data załatwienia pisma.
Nie musicie - Szanowni Interesanci - już chodzić do urzędu ani dzwonić, żeby dowiedzieć się, czy na Wasze pismo przygotowano już odpowiedź.
Jeśli chcecie Państwo śledzić swoje pismo w BIP-ie, a planujecie wysłać je pocztą, skontaktujcie sie ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie w celu uzyskania identyfikatora (kodu dostępu).